Ääni

Follow us

Liiketoiminta

Nollatoleranssi konfliktimineraaleille

Julkaissut Anna Saura helmikuu 06, 2012

0
0

Nollatoleranssi konfliktimineraaleille

0
0

Julkaissut Anna Saura helmikuu 06, 2012

ESPOO – Luonnonvarojen laitonta kauppaa pidetään yleisesti yhtenä syynä epävakauteen ja konflikteihin. Mineraalien laiton louhinta ja kauppa Kongon demokraattisen tasavallan (DRC) levottomissa itäosissa on jälleen ollut otsikoissa viime kuukausina.

Nokialla haluamme varmistaa, että kaikki käyttämämme materiaalit ovat peräisin eettisesti ja ekologisesti vastuullisista lähteistä. Selventääksemme kantaamme luonnonvarojen laittoman kaupan suhteen, olemme juuri julkaisseet politiikan täydentämään tiukkoja toimittajavaatimuksiamme ja muita käytäntöjämme.

Politiikkaan sisältyy erityisesti nk. ”konfliktimineraaleja” käsittelevä osio. Viestimme on selkeä:

– Emme hyväksy mineraalien hankintaan, kuljetukseen tai kauppaan liittyviä ihmisoikeusloukkauksia.

– Kiellämme kaiken suoran ja epäsuoran tuen ei-valtiollisille aseistautuneille ryhmille tai turvallisuusjoukoille, jotka laittomasti hallinnoivat tai verottavat kaivoksia, jakelukanavia, kauppapisteitä tai muita toimitusketjun osia.

– Emme suvaitse korruptiota, rahanpesua tai lahjontaa.

– Edellytämme kaikkia toimitusketjumme osapuolia sitoutumaan samojen periaatteiden noudattamiseen.

Politiikkamme periaatteet on sisällytetty tavarantoimittajavaatimuksiimme. Emme kuitenkaan tyydy vain luettelemaan vaatimuksemme toimittajille, vaan pyrimme myös lisäämään toimitusketjumme tietoisuutta ja kehitämme heidän osaamistaan koulutuksen ja säännöllisten tapaamisten avulla. Lisäksi kannustamme tavarantoimittajiamme tukemaan koko elektroniikkateollisuuden pyrkimyksiä jäljitettävyyden parantamiseksi ja vastuullisen globaalin mineraalien toimitusketjun luomiseksi.

Toimitusketjun jäljitettävyys avainasemassa

Matkapuhelinten ja elektroniikan valmistuksessa käytettävien metallien toimitusketju on usein pitkä ja monimutkainen, ja alkuperän selvittäminen on hankalaa. Nokian ja kaivoksen välissä on tyypillisesti 4-8 toimittajaa, mistä johtuen keskittyminen pelkästään suoriin toimittajiimme ei riitä. Sen lisäksi, että vaadimme komponenttitoimittajiamme kartoittamaan omat toimitusketjunsa ainakin sulattoon asti, heidän tulee myös määritellä omat toimittajavaatimuksensa ja velvoittaa oma toimittajaketjunsa noudattamaan niitä.

Elektroniikkateollisuus on parhaillaan kehittämässä metallisulattojen auditointijärjestelmää, jonka tarkoitus on varmistaa, ettei niiden kautta kulkevilla materiaaleilla ole linkkiä konfliktiin. Kun järjestelmä valmistuu, vaadimme toimittajiamme varmistamaan, että metallit ovat peräisin näistä ”konfliktimineraalittomista” sulatoista.

Yhteisiä standardeja tarvitaan

Metallien jäljitettävyyteen liittyvät haasteet koskevat koko elektroniikkateollisuutta ja itse asiassa kaikkia aloja, joiden käyttämät mineraalit saattavat olla peräisin konfliktialueilta. Jäljittämisen parantaminen on ollut hidasta koska tällä hetkellä ei ole valvonta- ja sertifikaatiomenetelmää, toimitusketjut ovat pitkiä ja monimutkaisia, ja mineraalit sulatetaan yhteen ennen niiden käyttöä komponenttien valmistuksessa. Työtä vaikeuttaa lisäksi konfliktialueella raportoitu salakuljetus.

On selvää, että laiton mineraalikauppa konfliktialueilla ja siitä aiheutuvat ongelmat on kysymys, jota mikään yritys ei voi yksin ratkaista. Tämän vuoksi olemme aktiivisesti mukana teollisuuden yhteisissä hankkeissa.

Aivan viime vuoden lopussa liityimme Yhdysvaltain ulkoministeriön hallinnoimaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteiseen hankkeeseen (PPA), jonka tavoitteena on tukea vastuullisen kaivostoiminnan kehittämistä Kongon demokraattisen tasavallan ja suurten järvien alueella. Hanke pyrkii näin tukemaan laillista mineraalikauppaa ja välttämään Keski-Afrikan kauppasaarron.

Kuten syyskuussa kerroimme, olemme aktiivisia GeSI (Global e-Sustainability Initiative)-EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition) toimitusketjun kysymyksiin pureutuvassa työryhmässä, ja mukana pilotoimassa taloudellisen yhteistyöjärjestön OECD:n laatimia ohjeita konflikti- ja korkean riskin alueita peräisin olevien mineraalien toimittajaketjun hallintaan (nk. ”due diligence”).

Kuvat: AVX

comments powered by Disqus