Ääni

Follow us

Liiketoiminta

Nokian kestävän kehityksen raportti

Julkaissut Ian Delaney toukokuu 28, 2012

0
0

Nokian kestävän kehityksen raportti

0
0

Julkaissut Ian Delaney toukokuu 28, 2012

Nokia julkisti tänään vuoden 2011 Sustainability –raporttinsa. Raportissa käydään läpi yhtiön saavutuksia ja haasteita kestävän kehityksen alueella sekä sitä, miten näihin haasteisiin pyritään vastaamaan.

Raportista käy ilmi Nokian kestävän kehityksen strategia: tavoitteena on maksimoida mobiiliteknologian positiiviset vaikutukset ja minimoida mahdolliset negatiiviset vaikutukset.

Kestävä kehitys on yhtiölle erittäin tärkeää ja luonnollisesti myös oikea tapa toimia. Lisäksi Nokialla on ydinliiketoimintansa eli mobiiliteknologian ansiosta ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään ympäri maailman. Myös asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat edellyttävät yhtiöltä vastuullisuutta.

Vuoden 2011 kestävän kehityksen raportti koostuu kahdesta osasta. People -osiossa kerrotaan mobiiliteknologioiden myönteisistä vaikutuksista koulutukseen, terveyteen ja taloudelliseen hyvinvointiin eri puolilla maailmaa. Lisäksi osiossa käsitellään Nokian vaatimuksia alihankkijoille. Planet -osio keskittyy kestävän kehityksen perinteisiin osa-alueisiin, kuten liiketoiminnan ympäristöystävällisyyteen, hiilipäästöjen vähentämiseen, kierrätyksen lisäämiseen ja tuotteiden energiatehokkuuteen. Lisäksi osiossa kerrotaan, kuinka Nokian laitteet edistävät kestävää kehitystä käyttäjien arjessa.

Koko raportti on luettavissa englanniksi verkossa. Seuraavassa on esitelty Nokian merkittävimpiä saavutuksia ja haasteita vuodelta 2011.

Seuraava miljardi

Internetin ja sen sisältämän tiedon käytön mahdollistaminen seuraavalle miljardille mobiilikäyttäjälle on olennainen osa yhtiön uutta strategiaa. Teknologian saatavuudella on välitön vaikutus taloudelliseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, koulutukseen ja menestymisen mahdollisuuksiin.

Uusia työkaluja parantamaan elämää

Vuoden 2011 loppuun mennessä 40 miljoonaa käyttäjää oli kokeillut Nokia Life -palvelua, joka tarjoaa esimerkiksi koulutukseen, maatalouteen ja terveyteen liittyviä toimintoja. Lisäksi yhtiö esitteli Nokia Public Transport -palvelun, joka helpottaa julkisen liikenteen käyttöä, sekä Nokia Screen Reader ruudunlukijan, joka sopii apuvälineeksi heikkonäköisille.

Nokia Data Gathering – tehokasta tiedonkeruuta

Nokia Data Gathering -sovelluksesta tuli avoimen lähdekoodin ohjelma vuonna 2010, ja sen suosio kaksinkertaistui vuonna 2011. Nokia Data Gathering on maksuton sovellus, jonka avulla organisaatiot voivat kerätä tietoa matkapuhelinten avulla. Palvelua on käytetty lukuisissa terveyttä ja ympäristöä parantavissa projekteissa, etsittäessä ratkaisuja esimerkiksi terveydenhuoltoon, suunnitteluun ja ympäristöön liittyviin ongelmiin.

Toimitusketjujen valvontaa

Nokia otti vuonna 2011 käyttöön luonnonvarojen laittoman kaupan vastaisen ohjelman, jota yhtiön alihankkijoiden on noudatettava. Lisäksi Nokia osallistuu aktiivisesti Global e-Sustainability Initiative -hankkeeseen (GeSI). Hanke julkisti vuonna 2011 ensimmäisen luettelonsa sulattamoista, jotka eivät käytä konfliktialueilta peräisin olevaa tantaalia. Luettelo on ulkopuolisen asiantuntijatahon vahvistama.

Nokia liittyi myös julkisen ja yksityisen sektorin yhteiseen vastuullisen mineraalikaupan allianssiin (Public-Private Alliance for Responsible Minerals Trade). Lisäksi Nokia osallistui OECD:n konflikti- ja riskialueiden mineraalivirtojen asianmukaisen hallinnan ohjeistuksen soveltamisen pilottihankkeeseen (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). Näiden toimien avulla yhtiö varmistaa, ettei sen tuotteissa käytetä konfliktialueilta peräisin olevia mineraaleja.

Entistäkin ympäristöystävällisempiä tuotteita

Nokia parantaa jatkuvasti tuotteidensa ympäristöystävällisyyttä. Erityismaininnan ansaitsee Nokia 700 edelläkävijänä biomateriaalien sekä kierrätettyjen muovien ja metallien käytössä. Merkittäviä edistysaskelia olivat myös Nokia Asha 200 ja Nokia Asha 201, ensimmäiset ekoinnovaatioita sisältäneet alemman hintaluokan laitteet.

Entistä vihreämpää energiaa

Nokia on ostanut vihreää energiaa vuodesta 2006 alkaen. Koska vihreän energian saatavuus paranee ennustettua hitaammin, yhtiö on alkanut tuottaa sitä myös itse. Vuonna 2011 aloitimme polttokennojen hyödyntämisen Sunnyvalen tiloissamme Kaliforniassa ja biopolttoainelaitoksen Chennain tehtaallamme Intiassa.

Tutustu kestävän kehityksen raporttiin – mitä ajatuksia se herättää?

comments powered by Disqus